แนะเคล็ดลับ !! เลือกของถวายสังฆทาน อย่างไรให้ได้บุญง่ายนิดเดียว !!!

เข้าชม : 266
การทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เราควรเลือกซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์อย่างแท้จริง ได้แก่ ของใช้ส่วนตัว เครื่องนุ่งห่มพระสงฆ์ หนังสือธรรมะ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ และยาสามัญประจำบ้านต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างแท้ ทั้งคุณยังได้รับอานิสงส์จากการถวายสังฆทานอีกด้วย !!สิ่งของที่เป็นประโยชน์สบู่ - จัดเป็นเครื่องประทินผิวชนิดหนึ่ง แต่ใช้เพื่อทำความสะอาดและระงับกลิ่นกาย

แปรสีฟัน - ควรเลือกชนิดขนแปรงอ่อนๆ

ยาสีฟัน - ชนิดผลหรือแบบหลอดก็ได้หรืออาจเป็นยาสมุนไพรก็ยิ่งดี

ผงซักฟอก - ใช้ซักจีวรเพื่อทำความสะอาด

ยาสระผม - ใช้เวลาโกนศีรษะทำให้โกนผมง่ายขึ้น

ใบมีดโกน - เป็นของจำเป็นมากสำหรับใช้โกนศีรษะ

เครื่องดื่มสมุนไพร - เช่นขิงผง ชารางจืด ที่สำคัญ อย่าลืมดูวันหมดอายุผ้าอาบน้ำฝน - ควรเลือกซื้อชนิดที่เนื้อหนาๆ หรือเลือกซื้อเป็นสบง หรืออังสะก็ได้สิ่งของที่ควรหลีกเลี่ยง

ผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุด้วยโฟม - เพื่อหลักเลี่ยงมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

ใบชา - พระไม่ค่อยได้ชงฉัน ควรเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรให้ประโยชน์กับสุขภาพมากกว่า

บุหรี่ ยาเสพติด และ เครื่องดื่มชูกำลังทุกประเภท

อาหารกระป๋อง - เพราะอาหารประเภทนี้จะมีสารกันบูด ไม่ดีต่อสุขภาพ

กล่องสบู่ - ปกติพระท่านมีอยู่แล้วจึงไม่ค่อยจำเป็น

น้ำอัดลม - รวมถึงน้ำที่ผ่านการปรุงแต่งใส่สี

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป - อาหารบิณฑบาตตอนเช้ามีคุณค่ากว่า จึงไม่ควรให้ฉันอาหารที่มีคุณค่าน้อยคำกล่าวถวายสังฆทาน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ (๓ จบ)

อิมานิ มยํ ภนฺเต ภตฺตานิ สปริวารานิ ภิกขุสงฺฆสฺส โอโณชยาม สาธุ โน ภนฺเต ภิกฺขุอิมานิ ภตฺตานิ สปริวารานิ ปฏิคฺคณฺหาตุ อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขายฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร

แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับ ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้

กล่าวคำแปล

กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญภาพประกอบจาก : pictadesk.comบทความแนะนำ
บทความ "ดูดวง"เสริมดวงดวงรายเดือนดูดวง12ราศีดวงวันนี้ลดกรรมดวงชะตาดวงความรักดูดวงตำราญี่ปุ่น