ไหว้พระเสริมชะตาประจำวันเกิด หนุนดวง เรียกโชคลาภ ให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ ในปี 2561

เข้าชม : 423
วันนี้ LadyBKK มีเคล็ดลับเสริมดวง ให้ชีวิตราบรื่น ทำสิ่งใดก็คล่องตัว ไร้อุปสรรค โดยการ "ไหว้พระเสริมดวงประจำวันเกิด" มาฝาก สำหรับใครที่ปีที่ผ่านมานี้ ชีวิตติดขัด การงาน การเงิน ความรัก ก็ไม่ค่อยรุ่ง แนะนำให้ทำบุญ ไหว้พระ รับปี 2561 กันนะคะ! รับรองว่า จะทำให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ สามารถผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดาย ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแน่นอน!วันอาทิตย์

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ควรไหว้พระพิฆเนศวร องค์นาจา หรือเจ้าพ่อเห้งเจีย ด้วยแอปเปิ้ล หรือชมพู่ ในวันอังคาร เพื่อขอความโชคดี โชคลาภ ให้ทำการงานสิ่งใดสำเร็จโดยง่าย

ใส่บาตรเสริมดวงในวันพฤหัสบดี ด้วยอาหารที่ปรุงจาก แตงกวา ผักบุ้ง หรือกุ้ง เช่น ผัดผักบุ้ง แกงส้มผักรวมกุ้ง เป็นต้น เพื่อให้มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก และมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์

บทสวดมนต์ประจำสำหรับในปี 2561 ที่แนะนำ คือ บทกะระณียะเมตตะสูตร

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สุขิโน วา เขมิโน โหตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข


เอวัมปิ สัพพะภุเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯวันจันทร์

สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ควรไหว้พระพุทธชินราช หลวงพ่อโสธร พระพรหม พ่อหลวงรัชกาลที่ 5 หรือปึงเถ่ากง ด้วยดอกแคสีขาว แคนตาลูป หรือแตงโม ในวันพฤหัสบดี เพื่อขอให้ผู้ใหญ่เมตตา ช่วยเหลืออุปถัมภ์ และมีสติปัญญาที่แจ่มใส มีความมั่นคงในชีวิต ทั้งในเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน และความรัก

ใส่บาตรเสริมบารมีในวันเสาร์ ด้วยกล้วย หรืออาหารที่ปรุงจากแครอท หัวไช้เท้า หรือสัปปะรด เช่น ผัดเปรี้ยวหวาน เป็นต้น เพื่อช่วยลดภาระที่ต้องแบกรับไว้ให้เบาบางลง หรือหมดไป และเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ปัญหาโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ให้ทุเลา ได้พบเจอหมอดี ยาดี

บทสวดมนต์ประจำสำหรับในปี 2561 ที่แนะนำ คือ พระคาถาชินบัญชร

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ
ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา.
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.
หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.
เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร.
ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.
เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา
ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.
อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.
อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ


สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.วันอังคาร

สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารควรไหว้พระปางนาคปรก หรือองค์ไต่ฮงกง ด้วยสัปปะรด ในวันเสาร์ เพื่อขอให้มีพลังกาย พลังใจ และความอดทนในการที่จะกระทำการใด ๆ และขอให้โครงการใหม่ที่จะเริ่มต้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี ปราศจากอุปสรรค

ใส่บาตรเสริมบารมีในวันจันทร์ ด้วยน้ำอ้อย หรืออาหารที่ปรุงจากสัตว์ปีก เช่น ไก่ย่าง ข้าวมันไก่ ข้าวหน้าเป็ด เป็นต้น เพื่อขอให้มีช่องทางในการหารายได้ และได้พบเจอแต่เรื่องดี ๆ มีโอกาสและสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

บทสวดมนต์ประจำสำหรับในปี 2561 ที่แนะนำ คือ บทโพชฌังคปริตร และ บทอังคุลิมาละปริตร

บทสวด โพชฌังคะปะริตตัง

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินันทิตวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง
สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

บทสวด อังคุลิมาละปะริตตัง

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯถิดวันพุธ

สำหรับท่านที่เกิดวันพุธควรไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิม พระแม่ลักษมี หรือวีรสตรีต่าง ๆ ด้วยดอกไม้สีเหลือง ทับทิม หรือน้ำอ้อย ในวันจันทร์ เพื่อขอความคล่องตัวทางการเงิน และเสริมเสน่ห์

ใส่บาตรเสริมบารมีในวันพุธ ด้วยส้ม และอาหารที่ปรุงจากเนื้อหมู เช่น หมูมะนาว เป็นตัน เพื่อให้มีเสน่ห์ในการเจรจา พูดแล้วได้เงินได้ทอง

บทสวดมนต์ประจำสำหรับในปี 2561 ที่แนะนำ คือ บทอภยปริตร (ยันทุนนิมิตตัง)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯวันพฤหัสบดี

สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีควรไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หรือเจ้าพ่อเสือ ด้วยส้ม 4 ผล ในวันพุธ เพื่อให้ผู้ใหญ่เมตตา และมีเสน่ห์ในการเจรจา มีวาจาเป็นที่น่าเชื่อถือ

ใส่บาตรเสริมบารมีในวันศุกร์ ด้วยอาหารที่ปรุงจากหอมแดง หรือปลาดุก ปลาไหล เช่น ยำปลากระป๋อง ผัดเผ็ดปลาดุก เป็นต้น เพื่อขอให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องของการงาน การเงิน และความรัก

บทสวดมนต์ประจำสำหรับในปี 2561 ที่แนะนำ คือ บทขันธปริตร (วิรูปักเข)

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโก
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที
อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา
ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง
สัมมาสัมพุทธานัง ฯวันศุกร์

สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ควรไหว้เจ้าแม่ทับ หรือพระแม่อุมา ด้วยพวงมาลัยมะลิอุบะชายกุหลาบ ในวันศุกร์ เพื่อขอให้มีความสำเร็จ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา มีการเดินทางที่ปลอดภัย

ใส่บาตรเสริมบารมีในวันอาทิตย์ ด้วยอาหารที่ปรุงจากกะทิ หรือไข่ (เป็นลูก) เช่น ไข่ต้ม ไข่พะโล้ ไข่ลูกเขย เป็นต้น เพื่อขอความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขอให้จะทำการอะไรให้ราบรื่น ไร้อุปสรรค

บทสวดมนต์ประจำสำหรับในปี 2561 ที่แนะนำ คือ บทอิติปิโส เท่าอายุ + 1

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ. (พระพุทธคุณ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏ โก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิ ญูฮีติ. (พระธรรมคุณ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏ ะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อั ชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุ กเขตตัง โลกัสสาติ. (พระสังฆคุณ)

สวดทั้ง 3 ห้อง 1 จบ จากนั้นสวดเฉพาะห้องพระพุทธคุณ เท่าอายุ + 1 จบอิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.วันเสาร์

สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ควรไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เทพเจ้ากวนอู เจ้าพ่อพระเพลิง ด้วยไข่ต้ม หรือมะพร้าวมีเปีย ในวันอาทิตย์ เพื่อขอวาสนาบารมี ตำแหน่งในหน้าที่การงาน และให้รู้เท่าทันศัตรูที่คิดร้าย หรือไม่ประสงค์ดีทั้งหลาย

ใส่บาตรเสริมบารมีในวันอังคาร ด้วยอาหารที่เป็นเส้น ๆ เช่น ขนมจีนน้ำยา ขนมจีน (แกงเขียวหวาน) ยำวุ้นเส้น เป็นตัน เพื่อให้มีโชคมีลาภ มีความรักที่ดี

บทสวดมนต์ประจำสำหรับในปี 2561 ที่แนะนำ คือ บทพาหุงมหากา

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตสุดท้ายนี้ LadyBKK ขอให้ทุกๆคน โชคดี ได้พบเจอแต่คนดีๆ และสิ่งที่ดีๆ สำเร็จสมหวังดังที่ปรารถนาทุกประการ ตลอดปี 2561 กันนะคะ!


บทความแนะนำ
บทความ "ดูดวง"ราศีดวงความรักสัมผัสพิเศษสัมผัสที่6ดวงรายสัปดาห์ดวง12ราศีทำนายดวงดวงท้ายปีเซ้นส์