ตำแหน่งของ ''กริ่ง'' เรียกสิ่งมงคลเข้าบ้านได้

เข้าชม : 690
"กริ่ง" เรียกสิ่งมงคลเข้าบ้าน
ถ้าติดไว้ทางซ้ายของประตูบ้านจะกระตุ้น เรื่องธุรกิจภายในบ้าน
ถ้าติดไว้ทางขวาของประตูบ้านจะกระตุ้น เรื่องความสุข ข่าวดีถ้าติดไว้ตรงกลางของประตูบ้านจะกระตุ้น
เรื่องภาพลักษณ์ที่ดีของคนในบ้าน

บทความแนะนำ

บทความ "ดูดวง"ราศีไหว้พระดูดวงอธิษฐานดวงความรักดวงรายปักษ์ทำบุญ