สุดแม่น! ทำนายดวงความรักจากเลข 4 ตัวท้ายของเบอร์มือถือ โดย อ.นิลกาฬ

เข้าชม : 770
ศาสตร์ของตัวเลขเกี่ยวกับเบอร์มือถือ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีคนจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจ ซึ่งมีความเชื่อว่าเบอร์มือถือที่ดีนั้นจะส่งผลต่อดวงชะตาของผู้เป็นเจ้าของ ทั้งด้านโชคลาภ และความรัก และวันนี้ LadyBKK ได้หยิบยกเอาทำนายดวงความรักที่ อ.นิลกาฬ  นักพยากรณ์ประจำเว็บ Horoworld.com ที่ออกมาวิเคราะห์ดวงความรักจากตัวเลข 4 ตัวท้ายจากเบอร์มือถือ มาดูว่าเลข 4 ตัวท้ายของคุณมีตัวเลขอะไรคู่กันบ้างและส่งผลต่อความรักอย่างไรวิธีการทำนาย

หมายเลข 4 ตัวท้าย แบ่งเป็น 2 คู่ เช่น 1234  แยกได้ดังนี้  12 และ 34  ตัวเลขทั้ง 2 คู่นี้ แต่ละคู่ไม่ควรเป็นตัวเลขที่มีความขัดแย้งกัน และต้องไม่เป็นเลขคู่ศัตรูกัน จึงจะถือว่าเป็นตัวเลขที่ดี และหากเป็นตัวเลขที่ถูกโฉลกกับเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ก็จะมีผลในการเสริมดวงด้านดีค่ะดูดวงความรักจากเบอร์โทรศัพท์ เลข  0  มักให้ผลถึงความไม่มั่นคง  พลิกผัน การเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ดังนั้น  หากเลข 4  ตัวท้ายมีเลข  0  ความรักจึงไปไม่ได้ไกลนักมักต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ  หากเลข  0  ประกบคู่กับเลข   0  2  3   6   7   เช่น  00  02  03  06   07   ก็จะยิ่งเพิ่มความไม่มั่นคงมากขึ้น มีโอกาสพลิกผัน ถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย  หรือต้องทุกข์ทรมาณเพราะพิษของความรักนั้น

  ดูดวงความรักจากเบอร์โทรศัพท์ เลข 1  ให้ผลด้านความโดดเด่น ร้อนแรง ควรคู่กับเลข 2  เช่น 12   21  จะเป็นความรักที่มีความเหมาะสมและราบรื่นดี  แต่หากเลข 1 ประกบคู่กับเลข  1  3  7  เช่น  11   13    17   จะส่งผลให้เกิดปัญหาร้อน ๆ  อารมณ์ร้อน ๆ พร้อมที่จะปะทะคารมส่งผลให้เกิดการวิวาทที่รุนแรงได้   มีโอกาสร้าวฉานบานปลายในภายหลังค่ะ

  ดูดวงความรักจากเบอร์โทรศัพท์  เลข 2  เป็นเลขที่มีเสน่ห์  อ่อนโยน นุ่มนวลในด้านความรัก  ควรคู่กับเลข 1  3   4  เช่น  21  23  24  ส่งผลให้ความรักโรแมนติก  มีความสุขและสมหวัง  แต่หากเลข 2  ประกบคู่กับเลข  2   7   8    เช่น  22     27   28     มักเกิดปัญหาในภายหลัง  การมีปากเสียง  โดยเฉพาะเลขคู่  27  จะเป็นตัวเลขที่ส่งผลด้านลบต่อความรักที่แรงและต่อเนื่อง ไม่เหมาะกับสุภาพสตรีที่ยังโสดและกำลังมองหาความรักค่ะ  ดูดวงความรักจากเบอร์โทรศัพท์  เลข 3   เป็นเลขนักรัก นักรบ  ความรักมักต้องแข่งขัน  แย่งชิง  ค่อนข้างเหนื่อยหน่อย  ควรคู่กับเลข 2  6  เช่น  32    36  จะเป็นความรักที่ค่อนข้างโรแมนติก   แต่หากเลข  3  ประกบคู่กับเลข   1   3   7   8   เช่น  31   33   37   38   จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับชิงรักหักสวาท  คู่รักคู่ชู้   คู่เยาะเย้ยถากถาง   มีผลต่อการทะเลาะวิวาทในเรื่องของความรักที่รุนแรง

  ดูดวงความรักจากเบอร์โทรศัพท์  เลข 4  เป็นเลขกลาง ๆ  นิ่ง ๆ  แต่ในด้านความรักถ้าคู่กับเลข  2   6  เช่น  42  46  จะเป็นความรักที่ราบรื่นดี  มีความสุข สบาย ๆ   แต่หากเลข  4   ประกบคู่กับเลข   3  4   8    เช่น  43   44   48   จะส่งผลต่อความไม่มั่นคง  การมีปากเสียง  ทะเลาะวิวาท  การถูกบั่นทอนด้วยคำพูดและน้ำเสียงที่ทำให้เกิดความร้าวฉานและอาจลุกลามบานปลายในที่สุด

  ดูดวงความรักจากเบอร์โทรศัพท์  เลข 5  เป็นเลขที่มีความหมายถึงความไม่มั่นคง  50 -50  ทุกเรื่อง ดังนั้น ความรักจึงตั้งอยู่บนความไม่แน่นอน  มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้บ่อย ๆ   หากเลข  5  ประกบคู่กับเลข   0   5   7    เช่น  50   55    57   จะส่งผลถึงความไม่แน่นอนและไม่มั่นคงมากขึ้น  แปรปรวนบ่อยครั้ง   ความรักไม่พัฒนา  การคาราคาซัง หรือความซ้ำซาก ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย  ดูดวงความรักจากเบอร์โทรศัพท์  เลข  6   เป็นเลขที่มีอิทธิพลต่อความรัก กิเลสและกามารมณ์  ถ้าอยู่คู่กับเลข   3   4   9  เช่น  63    64   69   จะเสริมให้ความรักโรแมนติก   มีความสุขดี   หากเลข  6   ประกบคู่กับเลข    0   7   8    เช่น   60   67     68    อิทธิพลของตัวเลขส่งผลให้อารมณ์รักแปรปรวน  รักไม่บริสุทธิ์  การแอบแฝงซ่อนเร้น  คู่ชู้คู่ซ้อน  เอาแน่นอนไม่ได้  การลุ่มหลงมัวเมาและโอกาสผิดศีลธรรมในความรัก  เจอข้อครหานินทา  

  ดูดวงความรักจากเบอร์โทรศัพท์  เลข 7   เป็นเลขที่ไม่ให้คุณนักในด้านความรัก  และมักเกิดปัญหาและมีความขัดแย้งบ่อย ๆ   ถ้าอยู่กับเลข  8  เช่น 78  ก็พอได้แต่จะเป็นแบบเพื่อนสนิทมากกว่า  แต่หากเลข  7  ประกบคู่กับเลข   2   3   7    เช่น  72   73    77   จะส่งผลให้เจอปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่ก่อตัวอย่างช้า ๆ แต่จะค่อย ๆ สะสมจนกลายเป็นคู่แค้น คู่บาดหมางและมีโอกาสพลัดพรากจากกันไปในที่สุด
  ดูดวงความรักจากเบอร์โทรศัพท์  เลข 8  เป็นเลขของความวู่วาม  เอาแต่อารมณ์เป็นใหญ่  หากคู่กับเลข  7   เช่น  87  ด้านความรักออกแนวเพื่อนสนิทมิตรสหาย  ถึงจะขัดแย้งบ้างก็ให้อภัยกันได้  แต่หากเลข 8   ประกบคู่กับเลข   0   2   4    6   เช่น  80   82   84    86   จะส่งผลด้านอารมณ์รุนแรง ความขัดแย้ง  พูดจาห้าวหาญก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมาง  จึงส่งผลเสียด้านความรักค่ะ

  ดูดวงความรักจากเบอร์โทรศัพท์ เลข 9  เป็นเลขแห่งความวุ่นวาย สับสน จะดีเมื่ออยู่กับเลข  3  6 เช่น  93   96   เรื่องความรักก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการแข่งขันแย่งชิงอยู่เสมอ  แต่หากเลข 9  ประกบคู่กับเลข   0  7   9   เช่น  90   97    99  อิทธิพลของตัวเลขส่งผลให้เกิดความพลิกผัน  ฉับพลัน  ปัญหาลุกลามบานปลาย และการติดขัดอึดอัดหาทางออกของการแก้ปัญหาไม่ได้ ทำให้ปัญหาความรักแก้ไม่ตกและมาถึงทางตันได้ค่ะ  
บทความแนะนำ

บทความ "ดูดวง"ความเชื่อดวงวันเกิดทายใจดูดวงดวงชะตาทายทักดวงปี2561ดวงทายนิสัยลักษณะนิสัย